Katarakt (Grå Starr)


Katarakt, som vi till vardags kallar grå starr, är en grumling av ögats lins. Detta är en normal del av ögats åldrande och är generellt sett helt ofarligt och kan oftast enkelt tas bort av en ögonläkare. Hela ingreppet burkar ta ca 10-15 min under lokalbedövning och synen blir (såvida resten av ögat är friskt) helt återställt.

Katarakt kan även framkomma av andra orsaker, som tex användandet av kortison, diabetes mellitus och av att utsätta ögonen för mycket UV-Strålning. Generellt sett ses katarakt hos personer som är över 50 år åldern. Men det kan också uppkomma i ung ålder, då kallas det för Juvenil Katarakt.

Symptom: Försämrad syn, ökad ljuskänslighet, dubbelseende monokulärt (med ett öga). Katarakt kan även orsaka myopisering, alltså att ögat blir mer närsynt samt att ögats tryck kan öka en aning.

​​​​​​​Behandling: Opereras bort hos ögonläkaren.

Glaukom (Grön Starr)


Glaukom även kallat grön starr, är en komplicerad ögonsjukdom som oftast kräver en livslång behandling. Sjukdomen leder sakta till skador på synnerven som i sin tur leder till att synfältet blir påverkat och sakta krymper, oftast pga högt tryck i ögat men inte alltid. Normalt ska trycket i ögat ligga mellan 10-20 mmHg.
​​​​​​​
Glaukom finns i flera olika typer, b.la. kronisk samt akut.

Vid kronsik glaukom så är trycket i ögat för högt som sakta leder till skador på synnerven och som i sin tur leder till påverkan på synfältet. Kronisk glaukom är svår att upptäcka själv då hjärnan ofta fyller i de luckor i synfältet som sker pga sjukdomen, detta är varför man oftast upptäcker det vid exempelvis en synundersökning hos sin optiker. Även normaltrycksglaukom finns, detta är en typ av glaukom där trycket i ögat är inom normalvärde men trots det sker en progressiv skada på synnerven och synfältet. Det är därför väldigt viktigt att både undersöka trycket, ta bilder på synnerven, helst med både en funduskamera samt OCT och även undersöka synfältet. 

Akut glaukom är en snabb progrigerande typ av sjukdomen, där ett oftast väldigt högt tryck tillsammans med stark smärta i ögat är det typiska tecknet. Vid denna typ av glaukom är det väldigt viktigt att snabbt få ner trycket för att förhindra större skador på ögat.

Symptom: Svårt att själv upptäcka förrens det har gått väldigt långt, då brukar man själv lägga märke till att synfältet inte är så bra som den tidigare varit och i sällsynta fall, försämrad syn.

Behandling: Alla typer av glaukomskador är ireversibla och går heller inte att stoppa, endast att bromsa. Oftast så sker det med trycksänkande ögondroppar men även olika typer av behandlingar finns att använda sig av om dropparna inte räcker till. Glaukom har även en starkt ärftlighetsfaktor, så finns det i familjen eller släkten så är det viktigt att kontinuerligt undersöka sina ögon, då det är viktigt att upptäcka det tidigt och sätta in bromsande medicin för att få en så god prognos som möjligt.
Ålder-relaterad makula degeneration, eller helt enkelt "gula fläcken" är skador på näthinnans centrala del, makula, det område på näthinnan där vi har som högt koncentration av tappar som tillåter oss att se skarpt, även kallat gula fläcken på svenska. När man hör folk säga att de har "gula fläcken" så menas det att man har skador på gula fläcken. 
AMD är väldigt vanligt när man kommer upp i åldrarna runt 75-80 år, ju äldre man är desto mer sannolikt är det att man har skador på sina gula fläck. Eftersom dessa skador drabbar det centrala seende, det som tillåter oss att se skarpt och tydligt så kan det påverka en persons seende väldigt mycket, man blir aldrig helt blind av dessa skador men man förlorar dock det centrala seendet som gör att det blir svårare att läsa, känna igen folks ansikten och köra bil.

Skadorna uppkommer genom en ackumulering av slaggprodukter som skapas av tapparna och stavarna, dessa ska transporteras bort av kroppen men av någon anledning stannar kvar i näthinnans nedersta lager, detta leder till att syretillförseln till våra fotoreceptorer minskar och att de sakta tar skada. Tillslit sker en atrofi i de områden där det samlats restprodukter och våra fotoreceptrorer dör sakta ut. 

Vi vet att UV-ljus kan påskynda skador på gula fläcken samt att personer som utsätter ögonen för mycket UV-ljus kan få skadoran tidigare och i större utsträckning som gör att det är viktigt att använda solglasögon.

Symptom: Försämrat seende, raka linjer kan upplevas som krokiga.

Behandling: Finns inget botemedel, dock finns det vissa kosttillskott som kan bromsa utveckling, dock funkar dessa inte på alla. Solglasögon redan vid ung ålder kan hjälpta till att skydda ögats näthinna.


AMD (Gula Fläcken)
​​​​​​​