Är det dags för en undersökning av dina ögon?


Ser du suddigt, har svårt att fokusera, lider du utav huvudvärk, trötthet eller grusiga ögon, då kan det vara dags att kolla upp synen.
​​​​​​​Synen förändras kontinuerligt så vi på Kafa Optik rekommenderar att göra synundersökningar regelbundet, normallt sett varje 1-2 år. På så sätt kan vi hjälpa dig att upprätthålla en god syn samt bra ögonhälsa genom att upptäcka förändringar som kan behöva behandlas i tid. 

Synundersökning inkl. Ögonhäsloundersökning


Under synundersökningen tar vi reda på dina synförutsättningar, du är till stor del själv delaktig i undersökningen genom att beskriva hur du upplever din syn och din förmåga att uppfatta din omgivning. Om undersökningen visar att du behöver korrigera din syn, går vi igenom vilka möjligheter som finns. Bland annat glasögon eller kontaklinser. Vi strävar efter att erbjuda våra patienter den bästa och mest omfattande synundersökning som går att få. Genom ögonhälsoundersökningen som nu alltid ingår i synundersökningen, får vi en komplett bild av hur dina ögon mår. Syftet är att upptäcka eventuella åldersförändringar eller andra avvikelser i ögat och förhoppningsvis på ett så tidigt stadium, att det går att behandla framgångsrikt.
I våra synundersökningar ingår:
  • Anamnes, frågor för att förstå hur du uppfattar din syn.
  • Preliminära tester (tester som kontrollerar ögats olika funktioner)
  • Refraktion (Mäta upp dina synfel)
  • Tryckmätning samt Keratometri
  • Biomikroskopi
  • Ögonbottenfotografering
  • OCT Scanning av näthinnan
  • Synfältsmätning
  • Tårfilmsanalys

Pris: 590:-

Problem med tårfilmen


Krånglar dina ögon? Har du problem med ögon som skaver, svider, rinner eller bränner? Känns dina ögon trötta och torra? Så ska du inte behöva ha det. Det finns bra hjälp att få.

Ögat är ett fantastiskt men känsligt organ. För att din syn ska fungera optimalt och dina ögon må bra måste ögats slemhinnor vara i balans med hjälp av en väl fungerande tårfilm. Tårfilmen består av tre lager. Närmast ögat finns ett slemskikt, utanpå detta, ett vattenliknande skikt och ytterst ett tunt lager av fettämnen. Varje gång du blinkar fördelas skikten jämnt över ögats yta. Tårfilmen gör dessutom att ljuset bryts jämnt genom hornhinnan vilket är en förutsättning för att vi ska se tydligt. Tårfilmen förhindrar också ögat från att torka ut och spelar en viktig roll i ögats försvar mot infektioner. ​
​​​​​​​Om du fått problem med tårfilmen får du även problem med ögonen. Orsakerna till att tårfilmen inte är i bra skick är många, kom in och prata med våra optiker om du känner ​obehag eller problem med dina ögon. vi har lösningen på många problem!

Ingår i ögonhälsoundersökningen.

Synintyg för körkort


Vi utför självklart även undersökningar för synintyg som lämnas in till Transportstyrelsen, gäller även tyngre behörigheter eller om du har någon påverkan på synen och där god syn behövs påvisas och skickas in till Transportstyrelsen.

Pris: 150:-

Kontaktlinsundersökning 


Som kontaktlinsbärare bör du undersöka dina ögon och linser minst en gång per år. Det är mycket viktigt för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Vi kontrollerar linsernas passform och styrka samt att ögonen mår bra. Ibland kan en annan linstyp behöva tillpassas om ögats förutsättningar har ändrats eller om nya linser lanserats som kan ge dig ökad komfort.
Har du aldrig haft linser tidigare? Då får du göra en nytillpassning av linser, i denna undersökningar ingår även linser som du får testa för att bedöma om linsen som optikern tycker passar dig känns bra. 

Pris: Årskontroll: 590:- Nytillpassning: 895:-

Tryck, Fundus-OCT och Synfältsmätning


Har du grön starr (Glaukom)? Eller vill du hålla koll på trycket och synfältet så kan du enbart göra en snabbare undersökning hos oss där vi bedömer ditt tryck, synfält och kontrollerar din synnerv.

Pris: 290:-